Dotace na kotle

                    

V rámci programu Nová zelená úsporám a Integrovaný regionální operační program můžete získat finanční příspěvek ve výši 30 - 50% uznatelných nákladů na výměnu starého kotle na fosilní pevná paliva za ekologické kotle.
Podporována je výměna stávajícího kotle za eko kotle na tuhá paliva s ruční dodávkou, ale i automatické kotle na tuhá paliva se zásobníkem. Dále můžete získat dotace na plynový kotel a kotel na biomasu. Pokud Vám byla na výměnu kotle přiznána kotlíková dotace, můžete získat v kombinaci NZÚ dotační bonus až 2 roky zpětně.

 

Žádat může:

  • fyzická i právnická osoba
  • vlastníci a stavebníci RODINNÝCH DOMŮ
  • vlastníci BYTOVÝCH DOMŮ, společenství vlastníků, družstva

 

Podporované zdroje podle jednotlivých programů

 

Ceník

Cena za kompletní zpracování je stanovena nejvýše 5 % z celkových nákladů projektu.

Vyřízení dotace zahrnuje

  • vyřízení veškeré potřebné dokumentace - zajištění projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu, popř. její zpracování autorizovanou osobou a vystavení energetického hodnocení budovy oprávněnou osobou
  • registrace žadatele - zpracování projektové žádosti, její kompletace s přílohami a zaslání ve stanoveném termínu
  • zajištění instalace kotle odborníky
  • administrace projektu - doložení faktur za realizaci podporovaných opatření (pořízení kotle, instalace apod.), doložení ostatních dokumentů vyžaduje-li to situace (např. prokázání získání kotlíkové dotace)
  • uzavření projektu - předání všech dokumentů majiteli a poučení (včetně předání pokynů) pro zajištění udržitelnosti po dobu 10-ti let

Kotle na dotace dle programu a typu zdroje:

Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY

 

Kotle na tuhá paliva

 

Plynové kotle

Připravujeme

 

Integrovaný regionální operační program - BYTOVÉ DOMY

Kotle na pelety

Kotle na pelety, dřeva a ostatní biomasu